Fluorite Ores Mining Company

Reserves and deposits of fluorite ores in the cis 3 mining and production of fluorite in the cis 3 requirements to quality of llc "yaroslavl mining company" primorsky krai 4 jsc "zabaikalskiy gok" llc "rosspar" zabaykalsky krai 4 llc "td.