78 Years Ma Er Gud Mara

200528 i og er som det til p av ein for har med " at dei ikkje den om han eit var det seg fr ei eg men kan i s ut skal hadde men vi etter eller vil vart ho eg r der blir andre mot seier over han dette enn alle opp noko ha meir ogs berre m dei mange den denne f kjem vore ved no mellom inn nr og fram meg du.