Eta Siment Mill

Dan hu tip ta trab li ej millebel vulkaniku ta pozzuolian ittip ta siment baqa jii impurtat biex jintua fuq proetti ora talbini gal bosta mienalnticaglia antinjola 1rblu li miegu jiddendlu lbnadar jew bandalori talfesta ilqala gir ta.