Belt Conveyor 30000mm X 1200mm

201924 lm mt khng gian sng hin c, c th l cn nh c xy dng, th trng ang s dng ph bin cc loi tm cch nhit ghp trong hiu qu nht l s dng tm panel trn cch m cch nhit bng polyurethane.