Sodimate

Sodimate jest europejskim liderem na rynku innowacyjnych technologii wyadunku ekstrakcji produktw sypkich z silosw oraz innych zasobnikw magazynowych oraz ich dalszego dozowaniaszystkie oferowane urzdzenia z tego zakresu s autorskimi.