Mangan Dioksida

Mangan dioksida moe biti obloen naslagama mno2vo se deava kao rezultat prisustva vika mno2 u vodi tokom faze filtracije u odnosu na gubitak mno2 rasipanjem u fazi povratnog ispiranjaao posledica toga gustina peska e se poveati i bie potrebno.