Lezen vanaf de tablet

Opvoeding 20 juli 2013 14:36

In de zomervakantie verliezen veel kinderen niveau in rekenen en taal omdat zij in de vakantie helemaal niet lezen of rekenen. Door de komst van nieuwe media kan dit worden tegengegaan, bijvoorbeeld door vanaf de tablet te lezen.

Veel kinderen vinden een boek niet interessant of te dik, maar op een tablet hebben zij niet door hoe dik een boek eigenlijk is. Daarnaast kunnen ze de lettergrootte instellen naar eigen wens, net als het achtergrond licht. Sommige kinderen kunnen zich met het lezen van een boek op tablet beter concentreren dan met een papieren boek. Voor kinderen met een taalachterstand kan een tablet interessant zijn omdat beeld en geluid afgewisseld worden met tekst, waardoor een verhaal beter te begrijpen is.

Er zijn verschillende leuke educatieve apps en digitale kinderboeken die kinderen op een leuke manier helpen met het leren lezen.

Kinderen tablet