Het juiste niveau boek uitzoeken

Kinderboeken 20 september 2013 14:37

Een goed boek uitzoeken voor of met uw kind kan nog lastig zijn. Is het boek niet te makkelijk of juist te moeilijk? Er zijn leerkrachten op basisscholen die leesstencils meenemen of boeken aanraden. Bibliotheken en de afdeling kinderboeken van boekhandelaren kunnen uiteraard ook tips geven.

Om het ouders makkelijker te maken om geschikte boeken te vinden is er het AVI (Analyse Van Individualiseringsvormen) systeem ontwikkeld. De verschillende niveaus zeggen iets over zinsopbouw, woordkeuze en het onderwerp van de tekst. Het systeem bestaat al sinds de jaren 70, maar in 2008 is er een nieuw systeem ingevoerd. Waarbij de cijfers 3 t/m 7 staan voor de groep waarin je kind zit en de letters M en E staan voor het midden en einde van het jaar.

Het gaat daarbij om gemiddelden dus het kan zijn dat je kind iets voor of achterloopt. De juf of meester op school kan vaak goed aangeven welk niveau bij je kind past. Vervolgens is het in de bibliotheek of boekhandel eenvoudig om een leuk boek op het goede niveau te vinden.

AVI