Taalontwikkeling

De taalontwikkeling van kinderen begint al heel vroeg. Voor het eerste levensjaar van een kind is het met name belangrijk om tegen het kind te praten. Uitleggen wat je doet of laten zien wat een poes is bijvoorbeeld. Liedjes zingen en daarbij de bijbehorende bewegingen maken zijn leuke oefeningen voor het leren luisteren en later ook praten. Op jonge leeftijd samen met het kind een stoffen of plastic boekje openslaan om plaatjes te kijken stimuleert op latere leeftijd het lezen.

Vanaf ongeveer één jaar kun je samen met je kindje naar plaatjes van bijvoorbeeld dieren gaan kijken in een boekje van plastic of hard karton en daarbij de dierengeluiden maken. Vanaf 18 maanden is het belangrijk om iedere dag, bijvoorbeeld voor het slapengaan, een prentenboek te lezen. Een kwartier lezen per dag zou de taalontwikkeling stimuleren en de woordenschat vergroten. Probeer interactie te stimuleren bij het kind door vragen te stellen (waar is de beer verstopt?). Gebruik geen lange of moeilijke zinnen, maar praat in korte eenvoudige zinnen, probeer wel de peutertaal te vermijden. Als u kind in peutertaal spreekt, herhaal het dan in een hele zin. Door het goede voorbeeld, leert het kindje de juiste zinnen vanzelf goed.

voorlezen baby

In de leeftijd van 2 tot 3 jaar is het belangrijk om de woordenschat te vergroten. Woorden die een kind niet begrijpt kunnen uitgelegd worden door het te laten zien, voelen, ruiken, proeven of door het te laten doen. Vanaf het derdelevensjaar is het belangrijk om over het boek te praten. Waar ging het over of heeft het kind ook wel eens iets soort gelijks meegemaakt? Kinderen gaan vanaf deze leeftijd steeds meer verbanden leggen en dat kan op deze manier gestimuleerd worden.

Wanneer een kind eenmaal naar de basisschool gaat (4 tot 5 jarigen) dan vergroot de woordenschat en worden de zinnen al iets langer. Langzaam ontwikkelt het kind ook gevoel voor grammatica. Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen. Dit gaat in het begin nog door ieder woord te spellen, maar al snel zullen de woorden vloeiender uitgesproken worden en lezen kinderen in hele zinnen en verhalen. In deze fase is het belangrijk om de tekst meerdere keren hardop met het kind te lezen. Je leest eerst voor en het kind wijst aan welke woorden je leest. Vervolgens lees je samen de tekst door en als dat goed gaat, leest het kind nog een keer alleen de tekst voor.

leren-lezen

Op den duur zal het kind vaker alleen een boekje willen lezen, maar het is natuurlijk wel gezellig om (af en toe) gezamenlijk te lezen. Lees bijvoorbeeld met de hele familie op hetzelfde tijdstip en vertel elkaar daarna over het boek. Ook leuk om een boek uit te zoeken wat iedereen leuk vindt en dan omstebeurt een stukje voor te lezen. Maak er een uitdaging van om bijvoorbeeld zo mooi mogelijk voor te lezen om de intonatie te oefenen.